We zijn een ‘Excellente School‘!

We zijn de eerste school in Soest en een van de weinige scholen in ons land die deze erkenning hebben ontvangen. Klik hier voor de het juryrapport. Het is de hoogste onderscheiding voor het onderwijs die in ons land mogelijk is; de Michelin-ster van het onderwijs!

Wat is een excellente school?
In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen. Met als doel het erkennen en waarderen van excellente scholen: de best presterende scholen van Nederland die zich onderscheiden van andere goede scholen op een specifiek gebied, het zg. excellentieprofiel. Excellent is daarmee een verbijzondering van ‘goed’. Bovendien geeft het een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen en hun ouders.

Met het predicaat Excellente School krijgen deze scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Dit draagt bij aan het creëren van een cultuur waarin scholen laten zien dat ze uitmunten en waarom ze van buitengewone kwaliteit zijn.

Excellente scholen zijn dus een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen. Vanaf 2015 is een ontvangen predicaat drie jaar geldig. Daarna wordt verwacht dat de kwaliteit opgenomen is in het DNA van de school.

Wat is een excellentieprofiel?
Het is aan de school om te benoemen op welk gebied zij excellent is en aan de jury om te verifiëren of het genoemde excellentieprofiel niet alleen goed wordt uitgevoerd door een school, maar ook herkenbaar is en doorwerkt in de gehele organisatie. Voor de ene school ligt het excelleren in een bijzondere manier van omgaan met talent, voor de andere school kan het bieden van maatwerk passend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen het excellentieprofiel zijn.

De organisatie van het traject Excellente Scholen is in handen van de Inspectie van het Onderwijs. Voor de beoordeling van de excellentieprofielen wordt echter gebruik gemaakt van een onafhankelijke jury.

Wat is ons excellentieprofiel?
Met onze zorgstructuur hebben wij aangetoond dat we Passend Onderwijs ‘Pur Sang’ bieden. Met groep Aarde, Water, Vuur en Lucht hebben we iets toegevoegd aan onze school en het reeds brede aanbod waar álle kinderen op school profijt van hebben. Vooral de opzet van groep Aarde is o.i. uniek te noemen.

Op de website www.excellentescholen.nl vindt u een kaart met een overzicht van de Excellente Scholen.

inspectie-2smallVoorafgaand aan de eerste excellente status hebben we de Inspectie van het Onderwijs in oktober 2017 op bezoek gehad en daarvan kregen wij een heel mooi rapport. Omdat we sindsdien onze school nog verder verbeterd hebben vroegen we de Inspectie om in september 2021 terug te komen; we wilden dat ze opnieuw hun waardeoordeel uitspraken. En al zeggen we het zelf… het is een rapport geworden waar we nòg trotser op zijn dan de rapportage uit 2017! Kijkt u zelf maar en klik HIER voor het rapport Onderwijsinspectie 2021.</div.