Vakantierooster

Jaarlijks brengt het overleg basis- en voortgezet onderwijs Soest/Baarn een voorstel uit voor het vakantierooster voor het komende schooljaar. Dit voorstel volgt in de regel het vakantierooster van het ministerie. In onderling overleg wordt een definitief vakantierooster vastgesteld waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met beide vormen van onderwijs. Er kunnen echter onderlinge verschillen zijn, met name rond de meivakantie kan zich dat voordoen. Een enkele keer komt het voor dat een buurgemeente volstrekt afwijkt van de landelijke regeling. Dat kan in gezinnen weleens tot vervelende situaties leiden. Hiervoor kunnen wij helaas geen oplossingen bieden.

Herfstvakantie maandag 24 oktober 2022 tot en met vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie vrijdag 23 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari 2023 tot en met vrijdag 03 maart 2023
Meivakantie maandag 24 april 2023 tot en met vrijdag 5 mei 2023
Pinkstervakantie maandag 29 mei 2023 tot en met vrijdag 02 juni 2023
Zomervakantie maandag 10 juli 2023 tot en met vrijdag 18 augustus 2023

Voor het volledig overzicht van vakanties en vrije(studie)dagen: klik hier