Organisatie

De dagelijkse leiding van de 2e Van der Huchtschool ligt in de handen van de heer Rick Mast. In de directie wordt hij bijgestaan door mevrouw Sandra Fransen als onderbouwcoördinator en mevrouw Karola Schipper als bovenbouwcoördinator en intern begeleider. Samen vormen zij het kernteam van de school. Binnen deze overlegvorm wordt o.a. het onderwijskundige en pedagogische beleid voorbereid.

Groepsleerkrachten
Op onze school werken 18 leerkrachten, waaronder een vakleerkracht voor gymnastiek. Meer informatie over de samenstelling van het team vindt u hier >

Bouwcoördinatoren
Onze leerjaren zijn verdeeld per bouw. Leerjaren 0 t/m 3 vormen de onderbouw en de leerjaren 4 t/m 8 vormen de bovenbouw. Elke bouw wordt gecoördineerd door een bouwcoördinator.

Intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van de kinderen in de zorg naar beneden én boven.

ICT-coördinator
Om het toenemende gebruik van digitaal lesmateriaal, computers, digiborden en tablets in goede banen te leiden, kunnen we rekenen op de ondersteuning van een professionele ICT-coördinator.