Moderne leermiddelen voor betere resultaten

Elk kind leert anders. Door het gebruik van moderne leermiddelen kunnen wij nog beter rekening houden met de aanleg en de mogelijkheden van uw kind.

Digitale schoolborden
In ieder lokaal hangt of staat een digitaal schoolbord. Net als op een traditioneel schoolbord, kan de leerkracht op het digibord tekenen en schrijven. Maar we kunnen het bord ook gebruiken als een groot interactief computerscherm, aangesloten op internet. De lessen krijgen hierdoor een extra dimensie. Het digitale schoolbord wordt gebruikt ter verrijking en versterking van instructielessen, maar wordt ook ingezet voor interactief, samenwerkend en zelfstandig leren door de leerlingen zelf.

Computers
De school telt circa 40 computers, verdeeld over de verschillende klaslokalen en een paar ‘eilanden’ in de gang. Ze worden gebruikt voor de oefensoftware die hoort bij de diverse lesmethoden. De leerlingen hebben een eigen inlog om hier toegang tot te krijgen. Daarnaast worden zij ingezet met aparte programma’s voor kinderen die extra hulp nodig hebben of juist meer aankunnen. In de bovenbouw kunnen de kinderen ook gebruik maken van de computers bij het maken van werkstukken en presentaties.

Chromebooks
Om meer flexibel en praktisch te kunnen werken hebben we een groot aantal chromebooks in onze school. Ze zijn door leerkrachten en leerlingen te gebruiken en kunnen via de prima wifi-verbinding overal in school worden gebruikt. 

Tablets
We werken in groep 4, 5, 6, 7 en 8 met tablets op m.n. het gebied van rekenen. Op diverse andere gebieden kunnen de tablets ook ingezet worden voor herhaling en verrijking. Met de inzet van tablets denken we beter en sneller onderwijs te kunnen bieden. Zo is het via de tablets bijvoorbeeld mogelijk dat elk kind binnen het reguliere rekenonderwijs een individuele leerlijn volgt in zijn of haar eigen tempo. Zie ook Snappet.

Laptops
Er zijn leerlingen die vanuit een extra zorgbehoefte op een laptop werken in de klas. Soms zijn deze laptops van school en maken ze deel uit van het netwerk maar er zijn ook leerlingen met een eigen laptop. De laptops kunnen altijd gebruik maken van het internet van de school.

Mediawijsheid
Mediawijsheid Vanaf groep 6 wordt er actief lesgegeven in mediawijsheid. In groep 7 doen de leerlingen bovendien mee aan het lesprogramma ‘MediaMasters’.

Schoolblog
De school heeft niet alleen een website maar ook een eigen weblog, genaamd KikOnline. Op dit interactieve blog kunnen leerkrachten, ouders en leerlingen berichten schrijven of hun reactie geven. Alle inzendingen worden eerst door de redactie gelezen alvorens ze geplaatst worden. De berichten kunnen tevens doorgezet worden naar Twitter en/of Facebook.