Datum: vrijdag 25 juni 2021

Aan de ouders/verzorgers van ………………………………………………

 

Geachte ouders/verzorgers,

Dit bewogen schooljaar duurt niet meer zo lang en daarna breekt voor iedereen de welverdiende vakantie aan. In de achterliggende periode hebben we volop naar het volgend schooljaar 2021-2022 gekeken. Woensdag 14 juli is er bijvoorbeeld de traditionele doorschuifochtend. De uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verspreid. Het overleg binnen het team en met uw vertegenwoordiging binnen de MR is inmiddels afgesloten en dus kunnen we u nu ook informeren. 

Informatie vooraf

Nieuwe leerkrachten

In het huidige schooljaar hebben we Marijke Kramer al eerder verwelkomd in ons team. M.i.v. het nieuwe schooljaar begroeten we weer twee nieuwe collega’s. Onze voormalige stagiaire Sanne van Dorresteijn heeft haar opleiding als onderwijsassistente afgerond en zal ons komen versterken binnen Vuur. In groep 7 verwelkomen we Amanda Prins die samen zal gaan werken met Chantal de Schepper. We wensen Sanne en Amanda enorm veel plezier en succes toe op onze school! 

NPO

In de media heeft u kunnen lezen over het N(ationaal) P(rogramma) O(nderwijs). Het betreft hier gelden die door de overheid aan het onderwijs beschikbaar worden gesteld om mogelijke achterstanden en hiaten t.g.v. corona en kansenongelijkheid aan te pakken. Hierbij hebben wij in het achterliggende schooljaar via diverse meetmomenten zicht gekregen op aandachtspunten. Op dit moment wordt een plan geschreven over de inhoud en de wijze waarop we hier invulling aan gaan geven. Er wordt o.a. tijdelijk extra personeel aangetrokken en hierbij streven we naar bekende gezichten die eerder bij ons werkzaam waren. Het totale plan wordt ook besproken in de MR. 

Taakdagen

In de media heeft u meerdere malen kunnen lezen dat de werkdruk in het onderwijs   hoog is. Om dit enigszins te verlichten zijn er jaarlijks gelden beschikbaar. Op onze school is er voor gekozen om het aantal lesdagen per leerkracht te verminderen om op die dagen aan allerlei andere werkzaamheden te kunnen werken die het werk met zich meebrengt. Op die dagen zal een andere collega de lessen verzorgen. We streven ernaar om dat zoveel mogelijk dezelfde collega te laten zijn. In de meeste gevallen zullen dat Charlotte van der Weij voor groep 0-4 zijn en Henk Wallet voor groep 5-8. De vaste leerkracht is die dagen overigens in veel gevallen wel aanwezig in school. 

Gedeelde groepsverantwoordelijkheid

In groepen met twee leerkrachten is er sprake van gedeelde eindverantwoordelijkheid. Naast de gescheiden werkdagen is dit o.a. zichtbaar t.a.v. de gesprekken en de rapportage.

Verlof

Eerder informeerden wij u over het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Elisah de Haan. Michelle Egbers zal de werkdagen van Elisah in groep 6 invullen. Michelle is een bekend gezicht, want vorig schooljaar nam ze het verlof van Ellen Kramer op zich. Elisah hervat haar werkzaamheden na de kerstvakantie weer.  

Stageplaatsen

Komend jaar zullen meerdere stagiaires in onze school werkzaam zijn. Ze zijn verbonden aan de lerarenopleiding of de opleiding voor onderwijsassistenten. Door hen te begeleiden werken we mee aan de kwaliteit van onze beroepsgroep.

Groepsverdeling

Groepen 0-1-2 ABC

In groep 0-1-2 A zijn Bibi Groot en Annemarie Wolbers de verantwoordelijke collega’s. In groep 0-1-2 B en 0-1-2 C blijven dat resp. Sandra Fransen en Annelies Linschoten. De indeling van de groepen 0-1-2 ABC ontvangen de ouders binnenkort via een apart schrijven. 

Op dinsdagmiddag heeft Sandra haar ambulante middag als bouwcoördinator en op woensdag heeft zij bijzonder verlof. Op beide momenten is Anouk Schoo dan de leerkracht. 

Groep 3

Ellen Kramer zal samen met Cynthia Kuenen-Ras de kinderen in groep 3 begeleiden. Ellen is er op maandag, dinsdag en vrijdag en Cynthia zal er op woensdag en donderdag zijn. Via de wisselmiddagen op 5 juli en 12 juli zullen de kinderen die vanuit leerjaar 2 doorstromen alvast kennis met Ellen en Cynthia kunnen maken. 

Groep 4

Michelle Sevinga en Charlotte van der Weij staan weer enthousiast klaar om deze groep te gaan begeleiden. Michelle is er op maandag t/m woensdag en Charlotte is er donderdag en vrijdag. 

Groep 5

Volgend jaar is Linda van Hunen opnieuw met veel plezier de leerkracht van groep 5. Zij is er de gehele week. 

Groep 6  

Elisah de Haan-Dragt en Marijke Kramer kijken uit naar de nieuwe groep. Elisah is er op dinsdag t/m donderdag. Marijke zal op maandag en vrijdag de groep begeleiden. Zoals hierboven vermeld zal Elisah t/m de kerstvakantie met zwangerschapsverlof zijn. 

Groep 7  

Chantal de Schepper is inmiddels het bekende gezicht in groep 7. Onze nieuwe collega Amanda Prins gaat groep 7 samen met haar begeleiden. Chantal is er op maandag t/m woensdag en Amanda is er op donderdag en vrijdag.

Groep 8  

Het komende schooljaar is Femke de Jongh opnieuw het vertrouwde gezicht in groep 8. Femke is er de gehele week. 

Groep Aarde

Karola Schipper, Anneke Hagmolen of ten Have zijn en blijven hier de leerkrachten. 

Groep Water

Anouk Schoo is degene die deze kinderen iedere maandag onder haar hoede heeft. Daarnaast begeleidt Anouk deze dag ook de kinderen die extra differentiatie naar boven ontvangen. 

Groep Vuur

Sanne van Dorresteijn zal deze kinderen op maandag en woensdag gaan begeleiden.

Lichamelijke oefening

Sven van Broeckhuijsen blijft op donderdag onze vakleerkracht om deze lessen te verzorgen. 

U begrijpt dat er veel overlegd en gewogen is om alles weer zo optimaal mogelijk te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat dit ondanks het lerarentekort opnieuw gelukt is. In het algemeen gesteld hebben we alle wensen die wij hadden betreffende de formatie en in het bijzonder de begeleiding van uw kinderen, kunnen implementeren. Deze zaken stemmen ons zeer tevreden en doen ons weer enthousiast uitzien naar het komende schooljaar.

Tot slot spreek ik namens het gehele team de wens uit dat wij samen met u als ouder(s) de krachten en inzichten weer kunnen bundelen om alle kinderen op de juiste wijze te blijven begeleiden in hun ontwikkeling.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

R.E.J. Mast

Print Friendly, PDF & Email