Datum: maandag 23 november 2020

Aan de ouders/verzorgers van ……………………….

 

Geachte ouders/verzorgers,

Ieder jaar doen wij in het voorjaar met onze leerlingen mee aan de gemeentelijke actie “Zomerschoon”. Omdat de kinderen op deze wijze nadrukkelijk in aanraking komen met het milieu in hun eigen speelomgeving organiseren wij al jaren ook een soortgelijke actie in het najaar. Op vrijdag 27 november a.s. hebben wij dan ook onze eigen actie “Winterschoon”

Ook nu is de actie erop gericht om de omgeving van de school schoon te maken en de leerlingen op die manier de verantwoordelijkheid te laten ervaren voor hun directe omgeving. Zowel het schoolplein als de verdere omgeving rondom de school zal worden aangepakt. Op onderstaand rooster kunt u zien wanneer welke groep aan de beurt is. 

09.00 uur-09.30 uur groep 4 = plein 3-4

09.30 uur-10.00 uur groepen 1-2 = kleuterplein 

10.00 uur-10.30 uur groep 8 = sloot Dorpsstreek

10.30 uur-11.00 uur groep 5 = plein 5-6-7-8

11.00 uur-11.30 uur groep 3 = plein 3-4

14.15 uur-14.45 uur groep 6 = plein 5-6-7-8 en zijkant 

14.30 uur-15.00 uur groep 7 = fietsenstalling   

De school levert veel benodigde materialen en samen zorgen we voor de arbeid. Voor alle kinderen geldt echter dat het prettig is als ze een stoffer en blik of een geschikte bezem, voorzien van naam, kunnen meenemen. We hebben nl. niet genoeg materiaal voor iedereen. Met nadruk vragen we dit laatste voor de kleutergroepen. De bezems die we zelf op school hebben zijn eigenlijk te groot voor deze kinderen.

De kinderen die deze ochtend met de fiets naar school komen plaatsen hun fiets voor deze ene keer naast elkaar op het plein tegenover groep 6 en 7. U zult het resultaat van de inzet van de kinderen straks ongetwijfeld opmerken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

R.E.J. Mast

Print Friendly, PDF & Email