Datum: maandag 23 november 2020

Geachte ouders/verzorgers,

De gemeente Soest heeft gemeend om de scholen in onze wijk met een ‘extraatje’ tegemoet te komen, omdat de renovatie van de zaal in Idea veel langer op zich liet wachten dan vooraf was aangegeven. Hiertoe wordt op donderdag tijdens het overblijven een sportbegeleider ingezet die op het voorplein pleinspelen zal organiseren waar de kinderen van groep 5 t/m 8 op vrijwillige basis aan deel kunnen nemen. Vanwege de hoeveelheid kinderen en de oppervlakte is gekozen voor het voorplein.

Dit initiatief kent vooralsnog een doorlooptijd van bijna drie schooljaren. Het Nationaal Bureau Sport Stimulering levert hiertoe de gecertificeerde sportbegeleider en voor onze school zal dat dit schooljaar Jurgen zijn. Vanuit ons team is onze vakleerkracht gym, Sven van Broeckhuijsen, de contactpersoon. Vanwege de hoeveelheid kinderen en de oppervlakte is gekozen voor het voorplein.

Omwille van de duurzaamheid wordt dit initiatief echter nòg breder opgezet. In het traject leidt de sportbegeleider leerlingen uit groep 7 op tot schoolpleincoaches. Het doel hierbij is het verantwoordelijkheidsbesef en de mate van zelfstandigheid bij deze kinderen te vergroten. Zij verzorgen en begeleiden dan immers de activiteiten voor jongere leerlingen. Ze ontvangen hiervoor ook een echt certificaat. De kinderen uit groep 7 die overblijven op donderdag kunnen zich hiervoor t.z.t. aanmelden. Het opleiden van pleincoaches gebeurt in een periode van 6 weken. Daarnaast willen we ook de overblijfouders hierin betrekken.

Hoe ziet het traject eruit?

  1. In het huidige schooljaar 2020/2021 verzorgt Jurgen op donderdag van 12.30 uur tot 13.00 uur op onze school de pleinspelen. Komende donderdag 26 november zal er worden gestart.
  2. Vanaf schooljaar 2021/2022 leidt de sportbegeleider de groep 7-leerlingen op tot schoolpleincoaches. Doordat de pleinspelen dan meer bekend zijn, zullen de groep 7-leerlingen in 2021/2022 makkelijker de stap zetten naar het zelf organiseren van activiteiten.
    In dit tweede jaar wordt dan een deel van de activiteiten georganiseerd door de sportbegeleider en een deel door de pleincoaches waarbij toezicht wordt gehouden.
  3. Vanaf het schooljaar 2022/2023 worden de (dan nieuwe) leerlingen uit groep 7 weet voorbereid om zelf alle activiteiten te organiseren. De sportbegeleider focust zich vanaf dan ieder jaar puur op het opleiden van de nieuwe groep 7-leerlingen tot coaches.

Wij waarderen het initiatief van de gemeente en verwachten dat het overblijven hiermee wordt verrijkt. Een eventuele verlenging van de begeleiding vanaf schooljaar 2023-2024 wordt t.z.t. in overleg met de gemeente genomen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

R.E.J. Mast

 

 

Print Friendly, PDF & Email