Datum: vrijdag 20 november 2020

Aan de ouders/verzorgers van ………………………………………………

 

Geachte ouders/verzorgers,

Met de aankomst van Sinterklaas in ons land zijn de voorbereidingen richting 5 december alweer gestart. Dat het dit jaar anders zal zijn dan voorgaande jaren werd al eerder duidelijk. De school is uiteraard wel in de gebruikelijke Sinterklaas stemming gebracht en via dit schrijven brengen we u op de hoogte van de activiteiten die er op school georganiseerd worden.          

1)Dinsdag 24 november komt Tijl Damen een wervelende show geven die vol zit met aanstekelijke liedjes waarbij de kinderen al zingend de Pieten vaardigheden moeten oefenen. Tijl zal de show drie keer geven waarbij de oudere en jongere kinderen het gemengde publiek zijn. Uiteraard heeft ook Tijl alle voorzorgsmaatregelen genomen om dit corona proof te doen.

Eigenlijk was dit jaar ons Sinterklaastoneel door de leerkrachten voor de kinderen aan de beurt, maar dat kan vanwege de richtlijnen niet doorgaan. Door het extra budget van dit jaar hebben we met de show van Tijl echter een geweldig alternatief. Wij hebben er zin in!

2)Op woensdag 25 november mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun zelf meegenomen schoen zetten in de klas. Niet vergeten, hoor! De kinderen uit de kleutergroepen hoeven geen schoen mee te nemen, want zij zetten hun gymschoen klaar. 

De kinderen uit groep Aarde gaan de ochtend erna eerst naar hun jaargroep om hun schoen op te halen en gaan daarna naar groep Aarde. De kinderen uit groep 5 gaan eerst gymmen en vinden daarna hun schoen in de klas.

3)Op vrijdag 4 december is het dan eindelijk zover; Sinterklaas en zijn Pieten komen bij ons op school. Er kan echter echter geen traditionele aankomst georganiseerd worden. Hoe en wanneer Sint en de Pieten in school komen houden we daarom nog geheim…….!

Iedereen gaat gewoon naar zijn/haar lokaal als de bel is gegaan. 

Met Sinterklaas en de Pieten hebben we heldere afspraken gemaakt over de richtlijnen t.a.v. corona in school. T.a.v. de hygiëne geldt dat we geen losse pepernoten laten uitdelen. Dit jaar zijn de pepernoten per leerling in zakjes verpakt.

De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur uit. De groepen 5 t/m 8 blijven allemaal tot 14.00 uur op school en moeten daarom een lunchpakket meenemen. De rest van de dag is er geen school. 

Namens ons team wens ik u allemaal een gezellige Sinterklaastijd toe.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

R.E.J. Mast

Print Friendly, PDF & Email