Datum: maandag 7 september 2020

Aan de ouders/verzorgers van …………………………………………..

Geachte ouders/verzorgers,

 

In de jaaragenda staan de algemene ouderavonden geagendeerd van 14 september t/m 17 september. Vanwege de huidige richtlijnen rondom corona kan de traditionele opzet, waarbij wij u uitnodigen om op een of meerdere avonden aanwezig te zijn, niet doorgaan. We missen het persoonlijke contact met u steeds meer, maar het is helaas niet anders. We willen u echter wel voorzien van de relevante informatie per jaargroep en daarom hebben we overleg gevoerd over een alternatieve opzet. Die opzet wordt hieronder aan u uitgelegd.

Groep 12 ABC

Ruim voor de beperkingen rondom corona hebben we voor de ouders van deze kinderen al een zgn. kleuterboekje samengesteld met waardevolle informatie dat op de meeste vragen antwoord geeft. Hoewel dit in eerste instantie bedoeld was voor nieuwe ouders is het in dit geval een praktische manier om alle ouders te informeren. Het informatieboekje zal u per mail worden toegezonden. We roepen u op om eventuele vragen die onbeantwoord blijven uiterlijk 18 september per mail door te geven aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Het gaat hierbij om algemene vragen n.a.v. het informatieboekje. Vragen specifiek over uw kind vragen we u te bewaren tot de startgesprekken. 

marcell@vanderhucht.nl

sandraf@vanderhucht.nl

anneliesl@vanderhucht.nl

Alle vragen zullen worden verzameld om daarna met de antwoorden aan alle ouders te worden teruggekoppeld.

Groep 3-8  

De oorspronkelijke presentaties van deze groepen zullen door de collega’s worden aangepast naar een meer beschrijvende vorm en per mail naar u worden gestuurd. Dit geldt ook voor de informatieavond van 22 september t.a.v. het Voortgezet Onderwijs voor de ouders van de leerlingen in groep 8. Deze presentatie ontvangt u iets later.

Alle presentaties worden maandag 14 september rond 16.00 uur verzonden!

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

R.E.J. Mast

Print Friendly, PDF & Email